Meny Stäng
Headerbild från foto av Thomas Bresson, CC Attribution 3.0

Bildkällor / image sources

Bildkällor och licenser

Där inget annat anges är fotona på sidan tagna från Wikimedia Commons. Alla bilder är släppta under öppna licenser som tillåter vidareanvändning och ändringar av bilderna.

Fotografens namn, en länk till bildkällan samt den licens som gäller för varje enskild bild anges i bildtexten som finns vid varje bild där den används på sidan.

Tänk på att för eventuell vidareanvändning av en bild behöver du följa villkoren i den ursprungliga licensen.

Image sources and licenses

If nothing else has been specified the photos on this page have been taken from Wikimedia Commons. They have all been released under open licenses that allow usage and editing of the images.

The name of the photographer, the image source link and the license that applies to each image can be found in the description attached to each image where it is used on the site.

Remember that if you decide to use any image yourself, you need to follow the specifics in the license of the original image.

Insektsväxter samlar växter intressanta för personer som vill hjälpa till att bygga bra livsmiljöer för insekter i en sökbar databas. Om det känns svårt att välja finns ett par topplistor som kan vara en bra plats att börja på.

På sidan om insektsträdgården kan du läsa mer tips om hur du kan tänka och planera för att skapa en mer insektsvänlig trädgård.

länksidan finns vidare läsning för dig som vill lära dig mer om dom olika sätten som växter är viktiga för insekter.Där kan du också hitta resurser med mer information om hur man odlar dom olika växterna och länkar till odlingsföretag.

Tips eller idéer? Frågor eller feedback? Du får gärna skicka ett meddelande om sidan genom att gå till kontaktformuläret!