Meny Stäng
Headerbild från foto av Thomas Bresson, CC Attribution 3.0

Insektsträdgård

En bra insektsträdgård är en plats där många olika sorters insekter kan trivas.

Förutom att välja blommande växter som gynnar insekter är det viktigt att skapa skyddade miljöer. Hela trädgården måste inte vara en vildvuxen plats, men en kortklippt och vidöppen gräsmatta är tyvärr inget uppskattat insektshem.

Insektsträdgård: Vildvuxen trädgård
Foto av Sten Porse. Bildlicens: CC Attribution-Share Alike 3.0. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Flygande insekter behöver skydd från vinden, häckar och träd ger dom möjlighet att trivas. Hörn där ogräs och ris kan få växa bidrar med viktiga värdväxter och en varierad miljö. En komposthög är en gynnsam plats för skalbaggslarver och andra nedbrytare. Död ved och grenar är också bra insektsmiljöer.

I en varierad miljö kan dom flesta insekter hitta bra boplatser, men man kan också hjälpa till genom att sätta upp insektshotell eller bygga humleholkar.

Torra somrar uppskattar insekter möjlighet att dricka vatten. Har man plats för en hel damm skapar man en fuktig miljö där vattenlevande insekter och gynnsamma växter kan trivas.

Insektsträdgård: Trädgårdsdamm
Foto av Tomwsulcer. Bildlicens: Public domain. Bildkälla: Wikimedia Commons.

När pollinerare, nedbrytare och andra växtätande insekter trivs i trädgården kommer också rov- och parasitinsekter. Getingar, steklar, skalbaggar och flugor som lever på andra insekter är viktiga för att hela ekosystemet ska fungera.

Viktigast av allt: Använd inte bekämpningsmedel i onödan! Jordbrukets effektiva bekämpningsmedel mot ogräs och skadeinsekter är stor del av att skapa den kollaps som hotar insektslivet globalt, och i en insektsträdgård som ska kunna bli en motvikt har dom ingen plats.

Bildkälla fri bas från Pixabay

Insektsväxter samlar växter intressanta för personer som vill hjälpa till att bygga bra livsmiljöer för insekter i en sökbar databas. Om det känns svårt att välja finns ett par topplistor som kan vara en bra plats att börja på.

På sidan om insektsträdgården kan du läsa mer tips om hur du kan tänka och planera för att skapa en mer insektsvänlig trädgård.

länksidan finns vidare läsning för dig som vill lära dig mer om dom olika sätten som växter är viktiga för insekter.Där kan du också hitta resurser med mer information om hur man odlar dom olika växterna och länkar till odlingsföretag.

Tips eller idéer? Frågor eller feedback? Du får gärna skicka ett meddelande om sidan genom att gå till kontaktformuläret!