Meny Stäng
Headerbild från foto av Thomas Bresson, CC Attribution 3.0

Klöver

Trifolium

Det finns många arter av klöver, och dom är viktiga växter för pollinatörer med gott om både pollen och nektar. Sorter med stora blommor pollineras av fjärilar och humlor, och även bin besöker sorter med mindre blommor. Många fjärilsarter har också olika klöversorter som värdväxter för sina larver.

Vitklöver, Trifolium repens, är vanlig i gräsmattor. Den tål att bli klippt, men om den ska hinna blomma behöver man lämna den att bli tillräckligt hög så att blommorna hinner slå ut. Vill man inte låta hela gräsmattan växa sig hög kan man gärna lämna små bitar av den till klövern under en del av sommaren.

Rödklöver, Trifolium pratense, växer i högt gräs och är särskilt viktig för insekter som klöverhumla. Den tål inte att klippas om den ska hinna blomma, men växer gärna i kanterna av en tomt.

Insektsväxter samlar växter intressanta för personer som vill hjälpa till att bygga bra livsmiljöer för insekter i en sökbar databas. Om det känns svårt att välja finns ett par topplistor som kan vara en bra plats att börja på.

På sidan om insektsträdgården kan du läsa mer tips om hur du kan tänka och planera för att skapa en mer insektsvänlig trädgård.

länksidan finns vidare läsning för dig som vill lära dig mer om dom olika sätten som växter är viktiga för insekter.Där kan du också hitta resurser med mer information om hur man odlar dom olika växterna och länkar till odlingsföretag.

Tips eller idéer? Frågor eller feedback? Du får gärna skicka ett meddelande om sidan genom att gå till kontaktformuläret!