Meny Stäng
Headerbild från foto av Thomas Bresson, CC Attribution 3.0

Lönn

Acer platanoides

Lönnens blommor är ganska små och oansenliga, men dom till skillnad från många andra växter med obetydliga blommor ger dom rikligt med nektar, och har ett stort värde för humlor och bin.

Många fjärilsarter har också lönnen som värdträd för sina larver.

Lönnen växer fort, och där den trivs blir den ett stort träd som kan bli runt 150 år gammalt. Det odlas framförallt för sina vackra blad och sina starka höstfärger. Blodlönn är en variant på vanlig lönn med mörka, röda blad. Det finns också många framodlade sorter av lönn av andra arter förutom den som växer vilt i Sverige, bland annat olika japanska lönnar som inte blir större än små buskar.

Foto av Rabensteiner. Bildlicens: CC Attribution 3.0. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Insektsväxter samlar växter intressanta för personer som vill hjälpa till att bygga bra livsmiljöer för insekter i en sökbar databas. Om det känns svårt att välja finns ett par topplistor som kan vara en bra plats att börja på.

På sidan om insektsträdgården kan du läsa mer tips om hur du kan tänka och planera för att skapa en mer insektsvänlig trädgård.

länksidan finns vidare läsning för dig som vill lära dig mer om dom olika sätten som växter är viktiga för insekter.Där kan du också hitta resurser med mer information om hur man odlar dom olika växterna och länkar till odlingsföretag.

Tips eller idéer? Frågor eller feedback? Du får gärna skicka ett meddelande om sidan genom att gå till kontaktformuläret!